De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stuurde afgelopen najaar een vragenlijst naar de instellingen die verpleeg(huis)zorg geven. Dit zijn verpleeghuizen, kleinschalige woonlocaties, woon-zorglocaties en een aantal thuiszorgorganisaties die verpleeg(huis)zorg thuis geven. Hierin stonden vragen over de kwaliteit van zorg. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft?
  • Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd?
  • Heeft een tandarts binnen zes weken na opname de mondgezondheid gecontroleerd van die bewoner?
  • Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?
De antwoorden moesten voor 7 november 2016 zijn gegeven.

In het zoekscherm hieronder kunt u de naam van een verpleeghuis of thuiszorginstelling invullen. Dan krijgt u de antwoorden te zien die de zorgaanbieders gaven. Ook kunt u hier de toelichting lezen die ze gaven op hun antwoorden. Alleen al het invullen van de vragenlijst brengt verzorgenden en directies op ideeën om bepaalde zaken anders aan te gaan pakken. Bewustwording is de eerste stap naar verbetering van de zorg.

Hebt u na het lezen van de antwoorden vragen? Of hebt u ideeën en wilt u meedenken over de zorg voor uw partner, familielid of naaste? Neem dan contact op met het verpleeghuis of thuiszorginstelling.


Niet alle verpleeghuizen en thuiszorginstellingen staan erin

De inspectie maakt alleen de antwoorden op de vragenlijst openbaar van de organisaties die hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook waren niet alle instellingen verplicht de vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld zorginstellingen die meedoen aan het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Zij proberen andere manieren uit om informatie aan te leveren over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die zij leveren. Sommigen kozen ervoor toch de vragenlijst in te vullen.

Niet alle organisaties die verpleeg(huis)zorg geven zullen erin staan. Nederland kent geen registratieplicht voor zorgorganisaties, waardoor er geen volledige lijst bestaat.

Wat doet de inspectie met deze informatie?

De inspectie houdt risicogestuurd toezicht. Op basis van informatie uit allerlei bronnen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. Of dat er risico is op onverantwoorde zorg. Als er risico’s zijn, gaat een inspecteur op bezoek bij de zorginstelling. De informatie van de verschillende bronnen worden indicatoren genoemd. Indicatoren zijn ‘aanwijzingen’ voor de kans op goede zorg. Het zijn dus belangrijke onderwerpen om in beeld te hebben en het gesprek over te voeren.

De inspectie verzamelt bijvoorbeeld klantervaringen van Zorgkaart Nederland, gegevens van eerdere bezoeken en meldingen die zijn binnengekomen bij de inspectie. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat. Gaat het financieel slecht met een zorgaanbieder, dan gaat vaak de kwaliteit van zorg achteruit. Dit zijn allemaal indicatoren die de inspectie gebruikt. Ook kan de inspectie vragenlijsten sturen naar zorgaanbieders om bepaalde informatie te verzamelen.